GreenTeam

GreenTeam hos Dalsjö Golf

På Dalsjö utbildar vi ett 70-tal av våra 350 ungdomar att bli goda medborgare. Genom att starta vårt GreenTeam har vi tillsammans satt ramarna för en livsstil som kommer att sätta prägel på såväl golfen som samhället i övrigt. Dalsjö Golf ställer inte bara krav på att ungdomarna skall följa de tio budorden på golfbanan. De skall också efterlevas i skolan, på fritiden och i hemmet.
Vår avsikt är att, i samband med golfen, fostra ungdomarna genom att informera och framförallt diskutera hur ungdomar och vuxna skall agera på golfbanan och ute i samhället.

Dalsjö Golf erbjuder en golfverksamhet för ungdomar som upplevs som rolig för såväl spelare, föräldrar och ledare. Verksamheten genomförs med en hög kvalitet och är öppen för så många ungdomar som möjligt. GreenTeam-verksamheten utgör grunden för rekrytering av spelare till klubbens representationslag för herrseniorer och damseniorer samt av ledare.Genom verksamheten inom GreenTeam vill Dalsjö Golf bidra till ungdomarnas fysiska och sociala utveckling. Kamratskap, rent spel, hälsa, att göra sitt bästa i med- och motgång och en strävan till en bra självkänsla utgör ledstjärnor i verksamheten. Genom att fostra ungdomarna i denna Dalsjö-anda vill vi att de ska få en positiv bild från ungdomsårens golfutövning som en grund för fortsatt idrottsutövning och ledarskap i vuxen ålder.

Vi strävar efter att bedriva golfverksamheten i en positiv atmosfär och med en hög grad av uppmuntran. På så sätt skapas glädje och förutsättningar för en bra inlärning, god laganda och ett intresse för egenträning.

Uppträdande och stil

GreenTeam ska vara kända för att uppträda med sådan stil såväl på golfbanan som utanför att de utgör ett föredöme för andra ungdomar.

Uppträdandet ska präglas av följande budord:

GreenTeams 10 budord

Spela med så många olika människor som möjligt
Var en hjälpsam och god kamrat
Visa artighet och ödmjukhet
Prata aldrig negativt om någon golfbana
Håll vår bana ren och snygg
Bär inte keps i klubbhuset
Ställ tillbaka rangehinken
För alltid rätt antal slag på scorekortet
Laga efter Dig på alla klippta ytor
Var ett föredöme för Dalsjö Golf, även utanför klubben

Dalsjö Golf ställer inte bara krav på att ungdomarna ska följa de tio budorden på golfbanan. De ska också efterlevas i skolan, på fritiden och i hemmet.

Klubben verkar för en bra ungdomsmiljö där våra ungdomar är s.k. Dalsjö-ambassadörer och företräder Dalsjö-andan och de värderingar klubben vill fostra ungdomarna i. Vi vill påverka ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol, tobak och snus. Vi ska informera om fördelarna med att äta rätt sammansatt kost och att få tillräcklig mängd sömn. I klubbens grundsyn ingår att ungdomarna inte får försumma sina studier och att inte hindras att delta i andra idrotter. Klubben ska också informera föräldrarna om vikten av att få deras stöd för att ungdomarna ska få en bra idrottsupplevelse.

Vision
Dalsjö Golf ska vara Sverigebäst i juniorverksamhet inom golf. Detta innebär att ungdomarna i GreenTeam ska vara de mest välutbildade i Sverige avseende spel, etik och golfregler.Mål
Senast år 2005 ska Dalsjö Golf ha

 • erhållit Svenska Golfförbundets guldcertifikat för ”Juniorvänlig golfanläggning”
 • minst en tjej- respektive pojkjunior som kvalificerat sig för spel på en Sverigetour

Så gör vi för att nå målen
De metoder vi använder för att nå målen är följande

 • stegvis utveckling enligt nedanstående bild och beskrivning
 • professionell träning och coachning
 • systematisk utbildning i slagteknik, spelstrategi, regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa, betydelsen av sunda levnadsvanor samt mental och fysisk träning
 • nyttjande av äldre spelare som förebilder och faddrar för yngre
 • engagerande av ungdomarnas föräldrar i verksamheten.

 

Gemensamma förutsättningar
För att få delta i GreenTeam-verksamheten förutsätts att deltagarna

 • har betalat medlemsavgift och av styrelsen fastställd särskild GreenTeam-avgift
 • uppträder enligt GreenTeams 10 budord.

 

GreenTeam Bredd

Krav för att delta

 • Grönt kort med grönt märke

Vad klubben erbjuder

 • Proledd golfträning 1 tim/vecka under veckorna 21-28 och 32-39
 • Information om regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa
 • Fria bollar vid proledd träning på rangen (50 % av klubbens pro)
 • Dagens rätt på Dalsjö Golfkrog för 40: – (ordinarie pris 65:-)
 • Greenfeeavgiften hos Falun-Borlänge GK (Aspeboda) och Samuelsdals GK reducerad till 20:- (ordinarie avgift 100:- respektive 80:-)

Vad klubbens pro erbjuder

 • 1 pollett/dag för 10:- (ordinarie pris 20:-)

Vad klubben förväntar sig av deltagarna

 • Regelbundet delta i de proledda golfträningarna och i informationsmöten
 • Successivt delta i tävlingar på Dalsjö och angränsande banor
 • Aktivt bidra till en fullständig och rättvisande närvaroredovisning

Vad föräldrarna kan hjälpa till med

 • Stötta ungdomarna och visa att vi engagerar oss i deras utveckling inom golfen
 • Hjälpa till vid tävlingar på Dalsjö och med transporter till andra banor
GreenTeam Tävling

Förutsättning för att delta

 • Ingå i en av GreenTeam-kommittén utsedd grupp på 10-12 ungdomar med intresse och förutsättningar för en positiv golfutveckling

Vad klubben erbjuder

 • Proledd golfträning 1 tim/vecka under veckorna 21-28 och 32-39
 • Subventionerat träningsläger 1 gång/år
 • Utbildning i regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa och i betydelsen av sunda levnadsvanor samt mental och fysisk träning
 • Fria bollar vid proledd träning på rangen (50 % rabatt av klubbens pro)
 • Dagens rätt på Dalsjö Golfkrog för 40:- (ordinarie pris 65:-)
 • Greenfeeavgiften hos Falun-Borlänge GK (Aspeboda) och Samuelsdals GK reducerad till 20:- (ordinarie avgift 100:- respektive 80:-)

Vad klubbens pro erbjuder

 • 1 pollett/dag för 10:- (ordinarie pris 20:-)

Vad klubben förväntar sig av deltagarna

 • Regelbundet delta i de proledda golfträningarna och i informationsmöten
 • Regelbundet delta i tävlingar på Dalsjö och angränsande banor
 • Aktivt bidra till en fullständig och rättvisande närvaroredovisning
 • Tjänstgöra som golfvärd under juli månad

Vad föräldrarna kan hjälpa till med

 • Stötta ungdomarna och visa att vi engagerar oss i deras utveckling inom golfen
 • Hjälpa till vid tävlingar på Dalsjö och med transporter till andra banor
GreenTeam Talang

Förutsättning för att delta

 • Ingå i en av GreenTeam-kommittén utsedd grupp på 8-10 ungdomar med intresse och en särskild talang för en positiv golfutveckling

Vad klubben erbjuder

 • Proledda golfträningar 2 tim/vecka i avancerad slagteknik och spelstrategi under veckorna 21-28 och 32-39
 • Inomhusträningar, videofilmning och analys varannan vecka under veckorna 4-20
 • Frikort i Borlänge Golfhall (värde 2000:-)
 • Subventionerat träningsläger 1 gång/år
 • Personliga överenskommelser efter utvecklingssamtal med den stegansvarige och pron
 • Utbildning i regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa och i betydelsen av sunda levnadsvanor samt mental och fysisk träning
 • Subventionering av startavgifter samt rese- och logikostnader vid deltagande i tävlingar på distrikts-, region- och Sverigetourer inom individuella maxbelopp
 • Fria rangekort med 4×30-laddningar/år (50 % rabatt av klubbens pro) (värde 2000:-)
 • Fria bollar som används vid proledd träning på rangen (50 % rabatt av klubbens pro)
 • Dagens rätt i Dalsjö Golfkrog för 40:- (ordinarie pris 65:-)
 • Greenfeeavgiften hos Falun-Borlänge GK (Aspeboda) och Samuelsdals GK reducerad till 20:- (ordinarie avgift 100:- respektive 80:-)

Vad klubbens pro erbjuder

 • 10 % rabatt på hårdvaror och 20 % på kläder i Golfshopen

Vad klubben förväntar sig av deltagarna

 • Att se golf som en tävlingsidrott året om och att golfen utgör förstaidrott under sommarhalvåret
 • Delta vid minst 80 % av de proledda golfträningarna, golfläger och i informationsmöten och utbildningar
 • Delta i KM och frekvent i andra i tävlingar på Dalsjö och ungdomstävlingar på andra banor inom regionen
 • Efter uttagning av Elitkommittén delta i representationslagens seriespel
 • Ta ansvar för sin egen utveckling inom golfen bland annat genom att planera sin träning, sitt tävlande och föra individuell spelstatistik
 • Aktivt bidra till en fullständig och rättvisande närvaroredovisning
 • Tjänstgöra som golfvärd under juli månad
 • Svara för servering av 9-hålsfika under juli och augusti
 • Delta i företagsarrangemang som Dalsjö Golf & Business Club (DGBC) anordnar, t ex delta i tävlingar, hjälpa till som starter, prisutdelare eller genom att sköta scoreboard
 • Vid behov hjälpa till med en träningsgrupp inom steget Bredd

Vad föräldrarna kan hjälpa till med

 • Stötta ungdomarna och visa att vi engagerar oss i deras utveckling inom golfen
 • Hjälpa till vid tävlingar på Dalsjö och med transporter till andra banor

greenteam